Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2022 : 6.791

Tiết mục múa hát " Đá dế" của các cháu trường Mẫu giáo 8/3 tham gia hội diễn "Hoa phượng đỏ" năm 2019

Tiết mục cá múa "Đá dế", đạt giải tiết mục xuất sắc.