Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2022 : 6.791

Tiết mục múa "Guốc mộc quê hương" của các cháu trường Mẫu giáo 8/3 tham gia hội diễn "Hoa phượng đỏ" năm 2019

- Các cháu đã rất cố gắng chăm chỉ luyện tập và hoàn thành tiết mục tốt đẹp.